קורס פריורטי לתחום מודול הייצור

נושא הייצור מופעל במערכת פריוריטי תעשייתי (ולא מסחרית) ומצריך רישיון מורחב. בתחום זה נלמד כיצד להקים ולהשתמש במודול הייצור.

 

קורס משתמשים / מפעילים קו ייצור

מיועד לעבודה במערך יצור קיים, תוך הכרת המסכים, הדוחות, הכלים.

 

קורס למיישמים / למנהלי מערכת

הקמת מערך היצור בארגון. תוך הכרת מגוון שיטות, מושגים ואבני יסוד לתהליך.

** מפאת מרחב האפשרויות הקיימות בתחום הייצור, וחוזר האחידות בין הארגונים, קורס זה כולל שעות ליווי אישיות, שמטרתן בחינת תהליך הייצור באופן פרטני, והמלצה על תבנית עבודה.