יישום פריוריטי בארגון

שרותים

  • שיפור תהליכי עבודה וייעול הביצועים העסקיים

  • פיתוח מנגנוני בקרה

  • תיעוד מלא של השינויים, התוספות ותהליכי העבודה המומלצים.

  • ניהול הפרויקט  - תכנון, הדרכה והטמעה

  • לווי לקוח מול חברת יישום חיצונית

  • פיתוח תוכניות הדרכה בארגון 

  • הסבות נתונים ממערכות מידע קודמות (לקוחות, ספקים, פריטים מק"טים, עצי מוצר, חשבוניות, תנועות יומן, מכירות והזמנות, ועוד)

  • תמיכה מרחוק, מתן מענה טלפוני לטיפול בתקלות

7 שלבים להטמעת מערכת ERP בארגון

אפיון מערכת קיימת
הגדרה ולימוד התהליכים הקיימים, הכרת הקשיים הנוכחיים. לימוד תהליכי העבודה וזרימת המידע. הגדרת דרישות.

הגדרת מערכת חדשה
הגדרת הצרכים, לימוד האפשרויות החדשות, ובנית מעבר במינימום שינויים נדרשים, בניית תהליכי עבודה ואופן העבודה במערכת החדשה.

בניית המערכת והתאמתה לארגון
הגדרת פלטים, דוחות, ומנגנוני בקרה.

הסבות נתונים
הסבת נתונים דרושים מהמערכת הישנה לאחר טיובם.

הדרכה
הדרכת משתמשים מובילים ומשתמשי קצה.

הפעלה ראשונית – Pilot
הפעלה במקביל למערכת הקיימת. ביצוע בדיקות והפקת לקחים. (תיקונים בהתאם לצורך)

הפעלה
פעלת המערכת. לעיתים ביחידה או חטיבה אחת, ואח"כ בארגון כולו

ERP PRIORITY

תנאים להצלחת הטמעה של מערכת ERP

בין לקוחותינו