2web.jpg
הדרכות והכשרות למחפשי עבודה, עובדים חדשים בארגוני בהם משתמשים בפריוריטי, מנהלי חשבונות, מנהלי רכש, קשרי לקוחות, נותני שירות ועוד

משתמשים חדשים

14web.jpg
הרחבות מקצועיות למשתמשים, הכוללות הדרכה בשימוש בכלי פריוריטי מתקדמים כולל מחוללים והסבות נתונים

משתמשים ותיקים

16web.jpg
לאנשי IT ומנהלי מערכת, הדרכות בתחום תחזוקת מערכת , שדרוגים, התקנות תוספות ועוד
למיישמים קורס פרקטיקום ומודולים חדשים.

העמקות מקצועיות

קורסים והשתלמויות

פריוריטי וזום:

קורס

מס' מפגשים:

תאריך פתיחה לקורס הקרוב:

ממשק למשתמש

1

קורס

מס' מפגשים:

תאריך פתיחה לקורס הקרוב:

רכש

4